Vår idé

Vår idé

Vår idé är att samla så mycket relevant information som möjligt på ett och samma ställe för att underlätta både för dig som letar information om utbildningar inom yrkeshögskolan och för dig som är nyfiken på om yrkeshögskolan kan vara ett intressant alternativ för din fortsatta utbildning.

Yrkeshögskolans utbildningar är ständigt relevanta för arbetsmarknadens behov av kompetens genom de olika aktörernas tillhandahållande av anpassade utbildningspaket. Detta gör att de kan attrahera en annan typ av studenter än de traditionella högskoleutbildningarna, som är mer vetenskapliga och teoretiska. Eftersom YH-utbildningarna anpassas till vad arbetsmarknadens behov är, får de allra flesta YH-studenterna jobb direkt efter avslutade studier, och Sveriges yrkesarbetarkår blir inte bara bättre utbildad, utan också bättre utbildad inom de rätta områdena.

Att YH-studenterna vistas ute på praktik på relevanta delar av arbetsmarknaden under minst 25% av sin utbildning, genom Lärande I Arbetslivet, är ytterligare en attraktiv egenskap. Dels för att det ger YH-studenterna en unik möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktik, dels för att studenterna får se hur det går till i verkligheten och dels för att praktik på arbetsplatser, hos potentiella arbetsgivare, ger YH-studenterna en unik möjlighet till nätverkning redan under studietiden. Utöver detta är LIA också en bra värdemätare på om utbildningen faktiskt ger arbetsmarknaden den avsedda tillförseln av kompetens.

Vi vill ge relevant information till dig som funderar över hur din fortsatta utbildning och utveckling ska se ut, över vad du vill och är intresserad av, och över vilka alternativ som finns för att uppfylla dina önskemål. Kanske trodde du inte att det fanns en utbildningsmöjlighet som kombinerar teoretiska studier med praktik hos potentiella arbetsgivare innan du hamnade här?

En av våra filosofier är att våra studenter men också kunder och anställda ska få något extra fint till julledigheten. Vi har därför tidigare år beställt gåvokort till dem där de kan lösa in en kod för att sedan få plocka ut en speciell produkt. Gör därför som många andra och beställ Joyful Giftcard .