YH utbildning

Utbildningar

Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar med arbetsmarknadens behov, och det gör att du som student alltid har aktuella utbildningar att välja mellan. De kunskaper du får under din utbildning är därför också hett eftertraktade på arbetsmarknaden direkt efter avslutad utbildning.

Potentiella arbetsgivare är aktiva under hela utbildningen, och du kommer träffa dem både i de teoretiska och de praktiska delarna av skolgången. Detta ger dig, förutom en god inblick i hur det är att jobba hos olika företag, också en unik möjlighet till nätverkande redan under studietiden.

För närvarande finns det 16 utbildningsområden, såsom Data/IT, Ekonomi/Administration/Försäljning, Journalistik/Information och Miljö/Miljöskydd. Inom de olika områdena erbjuds hundratals yrkesinriktningar, till exempel applikationsutvecklare, dataspelsutvecklare, digital kommunikatör, marknadskommunikatör sociala medier, kontorsstädning i Stockholm och affärsutvecklare i digital handel.

Alla yrkeshögskolans utbildningar berättigar dig till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningarna bedrivs av ett flertal skilda aktörer, både privata företag, kommuner, landsting, högskolor och universitet. De flesta utbildningarna är avgiftsfria, men hos vissa utbildningsanordnare förekommer en terminsavgift. 

En del av din yrkeshögskoleutbildning kommer att bedrivas som praktik på en arbetsplats. Detta kallas LIA; Lärande I Arbetslivet, och det ger dig en unik möjlighet att både tillämpa dina teoretiska kunskaper, och att ta till dig hur arbetet bedrivs i verkligheten. Detta kan exempelvis vara murare Malmö eller marknadförare i Lund. 

Som en garant för kvaliteten på yrkeshögskoleutbildningarna står Myndigheten för Yrkeshögskolan, som både utför kvalitetskontroller och utövar statlig tillsyn.

Eftersom kompetensen som arbetsmarknaden efterfrågar varierar över tid så kommer utbudet av utbildningar också ändras. En del utbildningar kommer försvinna och andra kommer tillkomma, allt för att tillgodose marknadens behov av kompetent personal. Detta gör att YH-studenter ofta får jobb direkt efter avslutad utbildning.

Vi på mälarakademin utgår ifrån de regler som skolverket har för att vi ska kunna bedriva en lyckad och bra verksamhet inom utbildningar.