Fakta kring studier

Studerandefakta

Skulle du vara intresserad av en kurs där du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven så finns det ibland speciella för-utbildningar som ger de kunskaper som krävs. För de utbildningar där denna möjlighet finns så framgår det i utbildningspresentationen.

Du måste ha de kunskaper i svenska språket som behövs för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen om du har ett annat modersmål än svenska, norska, färöiska, isländska eller danska. Det är respektive skola om testar och bedömer om du har de kunskaper som behövs för att klara av utbildningen.

Om du inte har svenska som modersmål så finns det på en del utbildningar möjlighet till ”svenska med yrkesinriktning”, som är ett extra stöd för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt. ”Svenska med yrkesinriktning” ger dig just de kunskaper som krävs för att du efter avslutad utbildning ska kunna utföra ditt yrke så bra som möjligt.

Du måste ha ett giltigt uppehållstillstånd och ett personnummer för att få lov att studera på yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan har ett eget poängsystem, där 5 poäng per vecka motsvarar heltidsstudier. 100 poäng motsvarar då alltså ett halvårs heltidsstudier. Om du efter dina studier på yrkeshögskolan skulle vilja studera vidare på ett universitet eller en högskola så är det inte automatiskt så att du får tillgodoräkna dig dina YH-poäng, utan det är upp till varje lärosäte att avgöra hur mycket som kan tillgodoräknas.

Som YH-student har du möjlighet att få sitta med som studentrepresentant i skolans ledning, eftersom alla YH-skolor ska verka för att studenterna tar en aktiv del i att vidareutveckla utbildningen.

Som student får du även tillgång till rabatter och erbjudanden från företag som Mecenat och Studentkortet. Eftersom många studenter cyklar ger dom ut bra rabatter på Cykelverkstäder i Stockholm men även många andra rabatter.