Hygien

Att en skola behöver hålla rent är ett av de stora krav kommunerna ställer. Det finns elever och lärare som är allergiska och vi måste därför ta hänsyn till dessa personer för att skolan ska hålla en så pass hög standard att folk kan stanna.

För att våra lokaler ska hålla den standard som krävs har vi tittat på flera städfirmor som kan hjälpa oss. Vi har bland annat tittat på www.stadbolagett.se som vi anser kan hjälpa oss med den helhetslösning vi behöver. Städbolag ett är en av de städfirmor vi har tittat på men än så länge är de dem som kan erbjuda oss precis det vi behöver.